Speciaal (basis)onderwijs onder één dak

Op 29 juni 2020 ondertekenden de gemeente Smallingerland en de besturen van Stichting RENN4, Stichting Adenium en Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw van een gezamenlijk onderkomen. Een mooie stap vooruit in dit unieke project. In het nieuwe gebouw komen in ieder geval SO de Saffier, SO Kleurryk, SBO ’t Heechhof en SBO de Sjalom samen. Eerder werd al geconstateerd dat de huidige gebouwen van de scholen in slechte staat verkeren.

Hoewel Kentalis – met De Skelp – beoogd partner is de samenwerking, heeft Koninklijke Kentalis vooralsnog besloten de samenwerkingsovereenkomst niet te ondertekenen. Deze mogelijkheid blijft echter wel staan, zodat ook De Skelp haar nieuwe onderkomen er kan vinden. Na de zomer gaat de gemeente opnieuw in gesprek met Kentalis. Het niet ondertekenen door Kentalis heeft geen gevolgen voor de bouw.

”Met de ondertekening van de overeenkomst zetten wij met elkaar een belangrijke stap van besluitvorming naar uitvoering. Een uniek project. In dit project zetten vier scholen voor speciaal onderwijs een stap naar een gezamenlijke huisvesting wat ook ten goede komt aan de leerlingen.”, aldus wethouder Sipke Hoekstra.