Waar leren de kracht is.

Onze ambitie

Wij streven naar een gespecialiseerde voorziening voor leerlingen die nu nog op een sbo-, so voorziening onderwijs genieten.

Onze school: 
Is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen: 

  1. Biedt professioneel gespecialiseerd (basis)onderwijs;
  2. Richt flexibele arrangementen, symbiosetrajecten en/of onderwijszorgarrangementen in;
  3. Heeft een schakelfunctie naar en vanuit het reguliere basisonderwijs.

Bundelt expertise: 

  1. Om zoveel als mogelijk de huidige schotten tussen de schoolsoorten te laten weggevallen in één onderwijsinstituut;
  2. In een responsief en krachtig expertisecentrum ten behoeve van alle leerlingen die – in of buiten het eigen instituut – gespecialiseerd professioneel basisonderwijs nodig hebben.

 Samen Kansrijk biedt onze leerlingen nóg beter onderwijs dan nu. Met name door de bundeling en synergie van expertise, specialisme, ontschotting en mogelijkheden tot ‘symbiose’. Ook werkt Samen Kansrijk versterkend voor die leerlingen die elders (basis)onderwijs krijgen en professionals die dat onderwijs verzorgen.Samen Kansrijk werkt vanuit de bedoeling dat al onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

(klik hier voor infographic)