Waar leren de kracht is.

Onze ambitie

Samen werken wij toe naar één gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor alle leerlingen die nu op een van de vier Drachtster scholen voor speciaal (basis)onderwijs zitten. Ons doel: professioneel basisonderwijs in een veilige omgeving aan kleine groepen leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.

Samen Kansrijk biedt een ononderbroken leerlijn voor leerlingen tussen de 4 en 14 jaar, zodat ze op één vertrouwde plek op kunnen groeien en ontwikkelen. We zijn ambitieus: we willen dat alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien op alle denkbare gebieden. Verstandelijk, lichamelijk èn sociaal-emotioneel. Om dat te bereiken werken we nauw samen met het reguliere basisonderwijs, gemeenten, jeugdzorg en zorgorganisaties.

Onze ambitie is om een (academische) opleidingsschool te worden en zo te kunnen bijdragen aan de opleiding van goed onderwijspersoneel. Daarnaast willen we uitgroeien tot een regionaal expertisecentrum.