Samen Kansrijk:
Waar leren de kracht is!

Samen werken aan goed onderwijs

Samen Kansrijk is een unieke samenwerking van vijf scholen en vier schoolbesturen:

SBO It Heechhôf (onder bestuur van Adenium)

SBO Sjalom (onder bestuur van Adenium)

SO De Saffier (onder bestuur van RENN4)

SO De Skelp (onder bestuur van Kentalis)

SO Kleurryk (onder bestuur van SO Fryslân)

Wij verzorgen nu nog los van elkaar speciaal (basis)onderwijs, ieder in een eigen gebouw in Drachten. Vanaf 2025 doen wij dat samen, in één gebouw. Dat vraagt om een goede voorbereiding, zodat wij nu én straks onze leerlingen nog beter gespecialiseerd basisonderwijs kunnen bieden.

Wij zijn Samen Kansrijk, waar leren de kracht is.

Samen stappen zetten

Samen Kansrijk is het samenwerkingsproject tussen de vier scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Drachten. Samen bouwen we een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw, waar we allemaal onder één dak onze plek vinden.

 • FASE 1

  Oriëntatie en visievorming

  2018
 • FASE 2

  Locatie bekend

  2019
 • FASE 3

  Vorming programma van eisen

  2020
 • FASE 4

  Start ontwerp en vergunningsprocedure

  2021
 • FASE 5

  Vergunningsprocedure

  2022
 • FASE 6

  Start van de bouw

  2023
 • FASE 7

  Opening en ingebruikname

  2025
Bekijk planning op detail