Samen kansrijk waar leren de kracht is!

Wij zijn Samen Kansrijk, waar leren de kracht is

Samen Kansrijk is een unieke samenwerking van vijf scholen en vier schoolbesturen:

Wij verzorgen nu nog los van elkaar speciaal (basis)onderwijs, ieder in een eigen gebouw in Drachten. Vanaf 2025 doen wij dat samen, in één gebouw. Dat vraagt om een goede voorbereiding, zodat wij nu én straks onze leerlingen nog beter gespecialiseerd basisonderwijs kunnen bieden.

FASE 1

Oriëntatie en visievorming

2018

FASE 2

Locatie bekend

2019

FASE 3

Vorming programma van eisen

2020

FASE 4

Start ontwerp en vergunningsprocedure

2021

FASE 5

Vergunningsprocedure

2022

FASE 6

Start van de bouw

2023

FASE 7

Opening en ingebruikname

2025