Architectenselectie gestart voor nieuw schoolgebouw

De schoolbesturen zijn gestart met de architectenselectie voor het nieuwe schoolgebouw. In dat nieuwe gebouw gaan vijf scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Drachten hun onderkomen krijgen: SO De Saffier, SO Kleurryk, SO De Skelp, SBO it Heechhôf en SBO Sjalom. De selectieprocedure loopt tot begin mei 2021. Daarna wordt één architect gekozen die de nieuwe school zal ontwerpen. Dit zal gebeuren op basis van een plan van eisen.

Een eerste ontwerp van het nieuwe onderkomen wordt uiterlijk november 2021 verwacht. De start van de nieuwbouw staat gepland in 2023. Er komt een schoolgebouw, een sporthal en een therapiebad. Het geheel zal naar verwachting medio januari 2025 gereed zijn.