Gezamenlijke studiedag inspireert

Op een herfstige dag in november kwam het personeel van alle vijf scholen in Samen Kansrijk bij elkaar op verschillende locaties. De collega’s waren ingedeeld per onder-, midden- en bovenbouw en bespraken allerlei onderwerpen. Het leverde een inkijkje op in alle scholen.

De studiedag was waardevol, mooi en constructief. Er waren open, eerlijke en goede gesprekken. De gespreksonderwerpen waren zeer divers. Bijvoorbeeld over: klassenmanagement, nieuwe groepssamenstelling, veiligheid, methode keuze, bestuurlijke inrichting, personeelsbeleid, de nieuwbouw. De gesprekken leverden herkenning op en bevorderden nieuwsgierigheid, afstemming, verbinding en diepgang.

De gezamenlijke passie voor ‘onze’ leerlingen en gespecialiseerd onderwijs was duidelijk te proeven en de potentiële kracht van Samen Kansrijk werd onderkend.