Aannemer BAM gaat nieuwbouw voor speciaal (basis)onderwijs Drachten realiseren

Aannemer BAM gaat nieuwbouw voor speciaal (basis)onderwijs Drachten realiseren

Koninklijke BAM Groep nv is geselecteerd als aannemer voor de nieuwbouw van het speciaal (basis)onderwijs, waarin de scholen voor speciaal onderwijs in Drachten – It Heechhôf, Sjalom, Kleurryk, De Saffier en de Skelp – onder één dak gaan. De bouw, aan de Noorderhogeweg in Drachten, start nog deze zomer. Als alles volgens plan verloopt krijgen de leerlingen vanaf januari 2025 onderwijs in hun nieuwe onderkomen.

 

In december 2022 is de aanbesteding van het nieuwbouwproject gestart. BAM heeft de winnende inschrijving gedaan en gaat het hele project, zowel bouwkundig als installatietechnisch, realiseren. Het schoolbestuur RENN4 is bouwheer, ofwel opdrachtgever, namens Samen Kansrijk in dit project. De gemeente Smallingerland verleent de bouwheer subsidie voor de nieuwbouw van het speciaal (basis)onderwijs. In totaal gaat het om een bedrag van € 35.100.000,-.

Yvonne Beishuizen (College van Bestuur RENN4): ‘Ik ben, samen met mijn collegabestuurders van Adenium, SO Fryslân en Kentalis, ontzettend blij met de selectie van BAM. Daarmee halen we voor dit bijzondere project een innovatieve bouwer met een enorme staat van dienst in huis. Het nieuwe onderkomen wordt een prachtige plek voor onze leerlingen én collega’s.’

Wethouder Pieter van der Zwan van de gemeente Smallingerland vult aan: ‘Dit project is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen. Ontzettend mooi dat deze volgende stap nu gezet kan gaan worden en dat dit grote project na zorgvuldige voorbereiding nu daadwerkelijk gerealiseerd wordt Ik heb hoge verwachtingen van de samenwerking in dit gebouw, dat de leerlingen ook daadwerkelijk de kansen zullen krijgen als ieder ander kind.’

Ontwerp sluit aan bij belevingswereld leerlingen
Het ontwerp van het nieuwe gebouw is van DP6 Architecten uit Delft en sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dat betekent open, toegankelijk, veel daglicht en veel zachte en ‘vriendelijke’ materialen en kleuren. Bovendien wordt er extra zorg besteed aan het creëren van een prikkelarme omgeving door middel van een prettige akoestiek en een goede klimaatbeheersing. In het gebouw komen kleinschalige en overzichtelijke ruimtes die ingericht worden voor de specifieke doelgroepen, passend bij de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen. In het gebouw komt verder een therapiezwembad.

Op het ruime, groene buitenterrein hebben leerlingen de ruimte om te spelen en te leren. In nauwe samenwerking met de gemeente Smallingerland wordt het terrein goed en veilig toegankelijk gemaakt.


Achtergrondinformatie
Samen Kansrijk is een bestuurlijke samenwerking van RENN4 (De Saffier), SO Fryslân (Kleurryk) en Adenium (It Heechhôf, Sjalom). De Skelp trekt ook in het nieuwe gebouw maar blijft onder het bestuur van Kentalis. De scholen werken met elkaar toe naar één gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs Drachten. Doel is om professioneel onderwijs te bieden in een veilige omgeving aan kleine groepen leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Samen Kansrijk biedt een ononderbroken leerlijn voor leerlingen tussen de 4 en 14 jaar, zodat ze op één vertrouwde plek op kunnen opgroeien en ontwikkelen.