Ik wil meer weten!

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het project Samen Kansrijk. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

De eerste vragen zijn gesteld op de ouderavonden die we in januari hebben gehouden.

Hoe is de verkeersveiligheid en logistiek voor de leerlingen die op de fiets naar de nieuwe locatie komen geregeld?

De leerlingen kunnen vanaf het fietspad aan de Nijtap het schoolterrein op fietsen. Op het terrein is een fietspad die de leerlingen kunnen volgen om bij de stallingen te komen.

______________________________________________________________________________________________________

Hoe komen leerlingen uit de taxi en hoe komen ze ’s middags weer in de juiste taxi?

Het parkeerterrein wordt zo ingedeeld dat de taxi’s via een vaste route naar de taxiplaatsen kunnen rijden en ook weer weg rijden (eenrichting) Er zijn duidelijke voetpaden (met voetafdrukken van dieren) die de leerlingen moeten volgen om bij de juiste ingang te komen. ’s Morgens en ’s middag is er taxiwacht om ervoor te zorgen dat de leerlingen weer in de juiste taxi komen.

______________________________________________________________________________________________________

Als ouders de leerlingen met de auto brengen nemen ze dan dezelfde route als de taxi’s

Ja de ouders nemen dezelfde route als de taxi’s. Dat betekent dat de ingang van het schoolterrein gaat via de carpool en dat de uitgang gaat via Nijtap. Op het parkeerterrein zijn er aparte parkeervakken waar ouders kunnen parkeren om hun kinderen bij school te brengen.

______________________________________________________________________________________________________

Kunnen de buitendeuren van binnen af afgesloten worden?

Ja de deuren kunnen vanaf de binnenkant afgesloten worden om weglopen zoveel mogelijk te voorkomen.

______________________________________________________________________________________________________

Komt er een duidelijke bewegwijzering in de school?

Er komt een duidelijke signalisatie of bewegwijzering  in het gebouw deze  is ten behoeve van veiligheid in geval van calamiteiten en anderzijds het gebruiksgemak van de bezoekers en eigen team en leerlingen.

______________________________________________________________________________________________________

Is er maar een fietsenstalling voor leerlingen en personeel?

Er komt een fietsenstalling voor het personeel en er komen plekken waar de leerlingen de fietsen kunnen stallen. Dit zullen er meerdere worden deze komen bij de verschillende ingangen.

______________________________________________________________________________________________________

Zitten er hekken tussen de pleinen?

Om de pleinen komen hekken en ook tussen de pleinen komen hekken. Dit om de veiligheid te garanderen tijdens het buitenspelen.

______________________________________________________________________________________________________

Hoe groot wordt het nieuwe schoolgebouw?

Het nieuwe schoolgebouw biedt plaats aan ongeveer 750 leerlingen, maar wordt tegelijkertijd zo ontworpen dat het niet massaal aanvoelt. Door de verspringingen in het gebouw en de indeling is het toegankelijk voor iedereen en oogt het vriendelijk en overzichtelijk voor onze leerlingen. Ook de inrichting wordt zo ontworpen dat je je thuis voelt.


Hoe maken jullie de locatie geschikt voor kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften?

Het onderwijs organiseren we kleinschalig en op maat. Kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte komen bij elkaar in een klas of groep van bescheiden grootte. We zorgen voor prikkelarme èn prikkelrijke omgevingen. We plaatsen leerlingen in die omgeving die hun ontwikkeling bevordert. Dat doen we met het concept ‘dorp-stad-metropool’: een ‘dorpse omgeving’ is prikkelarm, de ‘metropoolomgeving’ is prikkelrijk, en de ‘stadse omgeving’ zoekt de gulden middenweg. Het concept sluit aan bij de leerroutes en loopt gelijk op met de ontwikkeling van de leerlingen.

In de nieuwe school komen allerlei specialisten bij elkaar die met elkaar samenwerken. Daardoor is het nog beter mogelijk om alle leerlingen tot bloei te laten komen met behulp van ons gespecialiseerde onderwijs.


Waar komt het gebouw?

Het nieuwe gebouw komt aan de Noorderhogeweg in Drachten, bij de oprit naar de Wâldwei (N31). De belangrijkste betrokken partijen zijn de gemeente Smallingerland, onze eigen specialisten op huisvestingsgebied, architectenbureau DP6 en de aannemer.


Wanneer is het nieuwe gebouw klaar?

Als alles volgens planning gaat, is het nieuwe schoolgebouw in januari 2025 klaar voor gebruik.


Wanneer is de verhuizing?

De verhuizing is in januari 2025.


Is Samen Kansrijk de naam van de nieuwe school?

Samen Kansrijk is de werknaam van ons samenwerkingsproject, maar niet de naam van de nieuwe school. Deze wordt in een later stadium bedacht, waarbij ook ouders en leerlingen worden betrokken.


Als mijn kind van de huidige school naar het nieuwe gebouw gaat, komt hij/zij dan in een nieuwe groep kinderen? Kan mijn kind ook al voor de start van de nieuwe school in een andere groep komen?

Kinderen uit de onderbouw kunnen in nieuwe groepen komen. Dat gaan we mogelijk al op kleine schaal doen vanaf schooljaar 2023-2024, met kinderen die nieuw instromen in een van de scholen. We wegen dat zorgvuldig af. Hierin kijken wij vooral naar de kenmerken van de kinderen en hun onderwijsbehoefte. Natuurlijk informeren we ouders en hun kinderen daar goed en tijdig over.

Of en hoe we de kinderen in de middenbouw in nieuwe groepen onderwijs gaan geven, gaan we in het schooljaar 2022-2023 afwegen en besluiten. Een werkgroep brengt hierover advies uit en medio juni 2023 nemen we hierover een besluit.

Voor de kinderen die in het schooljaar 2024-2025 in de bovenbouw zitten en naar het nieuwe gebouw gaan, geldt dat ze in dezelfde groep blijven.


Ik ben enthousiast geworden. Kan ik mijn kind al aanmelden?

U kunt uw kind nu nog bij de afzonderlijke scholen aanmelden: