Ik wil meer weten!

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het project Samen Kansrijk. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Hoe groot wordt het nieuwe schoolgebouw?

Het nieuwe schoolgebouw biedt plaats aan ongeveer 750 leerlingen, maar wordt tegelijkertijd zo ontworpen dat het niet massaal aanvoelt. Door de verspringingen in het gebouw en de indeling is het toegankelijk voor iedereen en oogt het vriendelijk en overzichtelijk voor onze leerlingen. Ook de inrichting wordt zo ontworpen dat je je thuis voelt.


Hoe maken jullie de locatie geschikt voor kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften?

Het onderwijs organiseren we kleinschalig en op maat. Kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte komen bij elkaar in een klas of groep van bescheiden grootte. We zorgen voor prikkelarme èn prikkelrijke omgevingen. We plaatsen leerlingen in die omgeving die hun ontwikkeling bevordert. Dat doen we met het concept ‘dorp-stad-metropool’: een ‘dorpse omgeving’ is prikkelarm, de ‘metropoolomgeving’ is prikkelrijk, en de ‘stadse omgeving’ zoekt de gulden middenweg. Het concept sluit aan bij de leerroutes en loopt gelijk op met de ontwikkeling van de leerlingen.

In de nieuwe school komen allerlei specialisten bij elkaar die met elkaar samenwerken. Daardoor is het nog beter mogelijk om alle leerlingen tot bloei te laten komen met behulp van ons gespecialiseerde onderwijs.


Waar komt het gebouw?

Het nieuwe gebouw komt aan de Noorderhogeweg in Drachten, bij de oprit naar de Wâldwei (N31). De belangrijkste betrokken partijen zijn de gemeente Smallingerland, onze eigen specialisten op huisvestingsgebied, architectenbureau DP6 en de aannemer.


Wanneer is het nieuwe gebouw klaar?

Als alles volgens planning gaat, is het nieuwe schoolgebouw in januari 2025 klaar voor gebruik.


Wanneer is de verhuizing?

Wanneer we naar het nieuwe gebouw verhuizen weten we nu nog niet precies. Dit gebeurt óf in januari 2025, óf na de zomervakantie van 2025. Dat hangt ervan af hoe snel de nieuwbouw klaar is en alles is ingericht.


Is Samen Kansrijk de naam van de nieuwe school?

Samen Kansrijk is de werknaam van ons samenwerkingsproject, maar niet de naam van de nieuwe school. Deze wordt in een later stadium bedacht, waarbij ook ouders en leerlingen worden betrokken.


Als mijn kind van de huidige school naar het nieuwe gebouw gaat, komt hij/zij dan in een nieuwe groep kinderen? Kan mijn kind ook al voor de start van de nieuwe school in een andere groep komen?

Kinderen uit de onderbouw kunnen in nieuwe groepen komen. Dat gaan we mogelijk al op kleine schaal doen vanaf schooljaar 2023-2024, met kinderen die nieuw instromen in een van de scholen. We wegen dat zorgvuldig af. Hierin kijken wij vooral naar de kenmerken van de kinderen en hun onderwijsbehoefte. Natuurlijk informeren we ouders en hun kinderen daar goed en tijdig over.

Of en hoe we de kinderen in de middenbouw in nieuwe groepen onderwijs gaan geven, gaan we in het schooljaar 2022-2023 afwegen en besluiten. Een werkgroep brengt hierover advies uit en medio juni 2023 nemen we hierover een besluit.

Voor de kinderen die in het schooljaar 2024-2025 in de bovenbouw zitten en naar het nieuwe gebouw gaan, geldt dat ze in dezelfde groep blijven.


Ik ben enthousiast geworden. Kan ik mijn kind al aanmelden?

U kunt uw kind nu nog bij de afzonderlijke scholen aanmelden: