Instroomgroep (en) Samen Kansrijk

Instroomgroep (en) Samen Kansrijk

Per 01-08-2023 zijn we gestart met het verzorgen van onderwijs voor kleuters met zowel een TLV SBO als SO; op basis van instroom in de groepen 1 en 2.
Er ontstaat dan een geintegreerde heterogene groep van leerlingen van onze vier scholen (Kleurryk, Saffier, Sjalom, Heechhof).
Deze eerste groep is ondergebracht op SBO het Heechhof.

Per 1 april 2024 starten we een tweede groep. In deze groep komen, net als in de eerste groep, SBO en SO leerlingen.