Vacature

Algemeen directeur (0,8 fte – D14)

Noorderkracht is de nieuwe naam voor de federatieve samenwerking van de scholen voor speciaal (basis) onderwijs De Saffier (RENN4), Kleurryk (SO Fryslân), Sjalom en It Heechhôf (Adenium). Deze vier scholen voor speciaal (basis)onderwijs hebben nu nog allemaal een eigen locatie in Drachten maar in januari 2025 gaan ze als Noorderkracht samen verder op één locatie. Dat onderkomen wordt gebouwd aan de Noorderhogeweg in Drachten en heeft als projectnaam Samen Kansrijk!

Noorderkracht is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen; het biedt professioneel gespecialiseerd basisonderwijs, symbiosetrajecten en/of onderwijszorgarrangementen en heeft een schakelfunctie naar en vanuit het regulier basisonderwijs. Ongeveer 180 medewerkers werken met meer dan 550 leerlingen toe naar de doorstroom richting vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.

Voor Noorderkracht zoeken we voor het nieuwe schooljaar een dynamisch en visionair algemeen directeur.

Jouw rol
Binnen de huidige vier scholen is al heel veel gedaan om de nieuwe samenwerking goed te laten verlopen, maar we zijn nog niet klaar! De algemeen directeur heeft een specifieke ontwikkelopdracht voor de komende 2 tot 4 jaar. Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de eenheid van organisatie, onderwijs, kwaliteit en bedrijfsvoering. Je speelt een cruciale rol in het strategisch positioneren van de school binnen een breed netwerk van onderwijs, zorg en gemeenten. Jouw leiderschap is essentieel voor het realiseren van een beleidsrijke en samenhangende school. De ontwikkelopdracht omvat niet alleen de interne organisatorische eenheid maar ook de externe samenwerking en strategieontwikkeling. Onderdeel van de opdracht is een evaluatiemoment van de bestuurlijke samenwerking en de definitieve schoolbestuurlijke ontvlechting om te komen tot één bestuurlijke organisatie voor de school.

Kernverantwoordelijkheden
* je geeft integraal leiding en je bent eindverantwoordelijk voor Noorderkracht;
* je ontwikkelt en implementeert innovatief onderwijs- en kwaliteitsbeleid;
* je toont leiderschap in pedagogisch en didactisch management, personeelsbeleid, en de bedrijfsvoering;
* je vertegenwoordigt Noorderkracht in regionale netwerken, samenwerkingsverbanden, en strategische relaties met externe partners;
* je adviseert aan het toezichthoudend bestuur over de koers, visie, en strategische plannen van de federatieve stichting.

Meer informatie lees je in de uitgebreide functiebeschrijving.

Je hebt
* een sterke visie op onderwijsontwikkeling en de capaciteit om innovatie binnen de onderwijssector te stimuleren;
* bewezen leiderschapscapaciteiten in het aansturen van professionals en het leiden van een complexe onderwijsorganisatie;
* uitstekende strategische, analytische en communicatieve vaardigheden;
* kennis van en ervaring met bedrijfsvoering in het onderwijs;
* vaardigheid in het navigeren binnen politiek-bestuurlijke verhoudingen en het bouwen van strategische relaties;
* brede kennis van en ervaring in het (gespecialiseerd) onderwijs, waarvan kennis van het SBO en SO een pre is;
* een academisch werk- en denkniveau.

Solliciteren
Als jij de algemeen directeur bent die wij zoeken, stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk 11 juni 2024 naar Loes Slomp loesslomp@so-fryslan.nl De gesprekken vinden plaats in week 25. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Meer weten voordat je solliciteert? Neem gerust contact op met Greetje Veenstra, bestuurder Adenium 06-19643722.