Speciaal (basis)onderwijs gaat verder onder één dak

Op 29 juni 2020 ondertekenden de gemeente Smallingerland en de besturen van Stichting RENN4, Stichting Adenium en Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw van een gezamenlijk onderkomen. Een mooie stap vooruit in dit unieke project. In het nieuwe gebouw komen SO de Saffier, SO Kleurryk, SBO ’t Heechhof en SBO de Sjalom samen. Eerder werd geconstateerd dat de huidige gebouwen van de scholen in slechte staat verkeren. Stichting RENN4 is namens de betrokken schoolbesturen aangewezen tot bouwheer. 

Samen Kansrijk 
Onder de noemer Samen Kansrijk spraken de drie besturen van de vier scholen al eerder hun wens uit om de krachten te bundelen en toe te werken naar één nieuwe school. Het samenbrengen van het onderwijs speelt in op de noodzaak tot samenwerking en integratie op de verschillende expertises. Kinderen die gebruik maken van het speciaal (basis)onderwijs hebben veel overlappende kenmerken en behoeften. Door beter samen te werken kan er beter onderwijs op maat worden geboden. 

Samenwerken op inhoud
De schoolbesturen slaan de handen inéén om tot een nieuw inhoudelijk concept, inclusief huisvesting, te komen voor het onderwijs aan kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften. Het nieuwe onderwijsconcept biedt veel nieuwe kansen voor een groep kwetsbare leerlingen, mede door de verbinding met (jeugd)zorg die wordt gezocht. De gemeente heeft dit onderkend en gestimuleerd door de nieuwbouw te faciliteren Hoewel Kentalis beoogd partner is de samenwerking, heeft Koninklijke Kentalis vooralsnog besloten de samenwerkingsovereenkomst niet te ondertekenen, deze mogelijkheid blijft echter wel staan. Na de zomer gaat de gemeente opnieuw in gesprek met Kentalis. Het niet ondertekenen door Kentalis heeft geen gevolgen voor de bouw en de bouwdelen.

”Met de ondertekening van de overeenkomst zetten wij met elkaar een belangrijke stap van besluitvorming naar uitvoering. Een uniek project. In dit project zetten vier scholen voor speciaal onderwijs een stap naar een gezamenlijke huisvesting wat ook ten goede komt aan de leerlingen.”, aldus wethouder Sipke Hoekstra. 

Planning 
De gemeente start in het 3e kwartaal van 2020 de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van het voorliggende project. De bouw staat gepland vanaf 2e kwartaal 2023, de oplevering zou volgen in de tweede helft van 2024. De nieuwbouw krijgt onder meer een sporthal en een therapiebad. 

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag over het project Samen Kansrijk? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten. Vul hier uw contactgegevens en uw vraag in. Wij nemen dan snel contact met u op.